CNN: לנצח הפרעת דחק פוסט-טראומטית (PTSD) באמצעות המדיטציה הטרנסנדנטלית

cnn story

לאחרונה פרסמה רשת CNN כתבה (לצפייה בסרטון כתבה ב-CNN) הדנה בהשפעות המדיטציה הטרנסנדנטלית על מקרים של מתח טראומטי חמור. התברר שהמדיטציה הטרנסנדנטלית כל כך יעילה בטיפול בוותיקי מלחמה וכי היא מסייעת להם להתגבר על הטראומות שלהם במידה כזאת, שהמחלקה האמריקנית לענייניהם של יוצאי צבא, העבירה לאחרונה 2.5 מליוני דולרים כדי לתמוך בהמשך המחקר המדעי של המדיטציה הטרנסנדנטלית. נורוויץ’, שהיא האקדמיה הצבאית הוותיקה ביותר בארה”ב, הפכה עתה את המדיטציה הטרנסנדנטלית למרכיב סטנדרטי בתוכנית ההכשרה שלה.