האם אין התוצאות תלויות בתרגול מוצלח? מה אם אין ביכולתי לתרגל בהצלחה את המדיטציה?