אופרה ווינפרי מספרת על ההתנסות שלה במדיטציה טרנסנדנטלית

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

בראיון זה עם ד”ר אוז, מספרת אופרה כיצד למדה את הטכניקה של המדיטציה הטרנסנדנטלית וכיצד שילמה את דמי הלימוד עבור כל 400 העובדים בחברה שלה. היא מספרת על השינויים החיוביים שחוללה המדיטציה הטרנסנדנטלית אצל העובדים שלה, ואומרת שהיא “בן אדם טוב יותר ב-1,000%”, משום ש המדיטציה הטרנסנדנטלית מאפשרת לה ליצור קשר סדיר עם משהו “גדול ממנה עצמה”. חוויה זו העניקה לה כיוון חדש לחלוטין בחיים.