האם עלי לשנות את סגנון החיים שלי כדי ללמוד בהצלחה מדיטציה טרנסנדנטלית?