ניקול קידמן ואפליקציית המדיטציה

Nicole Kidman

“אני אוהבת למדוט, בדרך כלל מדיטציה טרנסנדנטלית. בדקתי את זה בשנות ה20 המוקדמות שלי ולמדתי על התועלת שיש בה. אני מנסה לעשות זאת כל יום. ישיבה אופיינת במדיטציה לוקחת 20 דקות. אני אפילו משתמשת בטלפון שלי באפליקציית מדיטציה. יש בה טיימר והיא גם מראה לך על מפה את כל האנשים שמודטים בדיוק באותו הזמן.”