רשימת מגזינים מדעיים שפרסמו מחקר על המדיטציה הטרנסנדנטלית