הווארד שטרן על המדיטציה הטרנסנדנטלית

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

הווארד שטרן שדרן הרדיו והטלוויזיה הידוע מספר כיצד המדיטציה הטרנסנדנטלית סייע לו לתפקד בעבודתו ביתר יעילות.