הווארד שטרן על המדיטציה הטרנסנדנטלית

הווארד שטרן שדרן הרדיו והטלוויזיה הידוע מספר כיצד המדיטציה הטרנסנדנטלית סייע לו לתפקד בעבודתו ביתר יעילות.