האם קורה שאנשים מפסיקים לפעמים לתרגל מדיטציה טרנסנדנטלית? (חשיבותו של המשך מעקב)