התנסות בטרנסנדנטלי = הפעלת כוחו הפנימי של הגוף לרפא את עצמו