PTSD cured

R2-Dec-Stress-Disorder-v1Patients seeking treatment for traumatic stress who learned the Transcendental Meditation Programme showed a significant reduction in symptoms of stress disorder in comparison to those receiving psychotherapy.Ref.Journal of Counseling and Development 64: 212-215, 1985

PTSD cured among war veterans

D9-Dec-Emot-NumbWar veterans suffering from traumatic stress who learned the Transcendental Meditation Programme showed a significant decrease in emotional numbness, in comparison to no significant change among those receiving psychotherapy.Ref.Journal of Counseling and Development 64: 212-215, 1985

PTSD

R4-Dec-Alc-ConsumPatients seeking treatment for traumatic stress who learned the Transcendental Meditation Programme showed a significant reduction in alcohol consumption in comparison to those receiving psychotherapy.Ref.Journal of Counseling and Development 64: 212-215, 1985

PTSD

Decreased Family Problems in Traumatic Stress Patients

Patients seeking treatment for traumatic stress who learned the Transcendental Meditation Programme showed a significant reduction in family problems in comparison to those receiving psychotherapy.

Reference: Journal of Counseling and Development 64: 212-215, 1985.

PTSD

R1-Decr-Anxiet-TramaPatients seeking treatment for traumatic stress who learned the Transcendental Meditation Programme showed significantly decreased anxiety in comparison to those receiving psychotherapy.Ref.Journal of Counseling and Development 64: 212-215, 1985

מה התקשורת אומרת על המדיטציה הטרנסנדנטלית

מה אומרים מתרגלי מדיטציה טרנסנדנטלית

“כאשר אתה מתרגל מדיטציה טרנסנדנטלית המתחים בעבודה משפיעים עליך פחות, ולזה יש תועלת מיידית על הבריאות ועל שמחת החיים שלך. אתה נהנה יותר מהעבודה, יש לך תפוקה רבה יותר ואתה מוצא שקל לך יותר להסתדר עם השותפים בעבודה. אבל מה שחשוב יותר, אתה לא סוחב את המתח מהמשרד הביתה. יש לך יחסים טובים יותר עם המשפחה ועם החברים, אתה נהנה יותר מהחיים. ברור מהמחקרים שכשאתה מקדיש כמה דקות פעמיים ביום לתרגול המדיטציה הטרנסנדנטלית זה עוזר לך בצורה מדהימה להשיג איזון בין העבודה לבין שאר תחומי החיים”.

הלן דורון, מנכ"לית ובעלת חברה בינלאומית להוראת אנגלית ומתמטיקה לגיל הרך


“מניסיוני האישי נוכחתי כי תרגול סדיר של המדיטציה הטרנסנדנטלית, פעמיים ביום במשך 20 דקות בכל פעם, משפרת ותורמת לחשיבה יצירתית יותר, מפחיתה את המתחים והחרדות ומביאה לי שקט פנימי שהוא כה חשוב למיקוד טוב יותר בעבודה. בנוסף, מצאתי כי לטכניקה הפשוטה והקלה הזו יש השפעה ישירה לצמצום העימותים ולהגברת הריכוז והיעילות בעבודה”.

דן שפר, עורך-דין