5. 6 מליון בני אדם למדו מדיטציה טרנסנדנטלית מאז שנת 1958