סרט מצויר על המדיטציה הטרנסנדנטלית

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

לצאת לחופשה פעמיים ביום” סרט מצויר קצר על המדיטציה הטרנסנדנטלית’
רעיון וקרינות : מוטי שפי
אנימציה : רביד סנדלרמן