מדיטציה טרנסנדנטלית באונ’ הצבאית נורוויץ

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

בחמש השנים האחרונות 300 סטודנטים ואנשי מנהל באונ’ הצבאית נורוויץ בארה”ב למדו את טכניקת המדיטציה הטרנסנדנטלית. בסרטון זה תוכלו לשמוע את התנסויותיהם.