גווינת’ פאלטרו

גווינת’ פאלטרו, שלמדה מדיטציה טרנסנדנטלית רק לאחרונה, הודיעה באתר האינטרנט שלה שהיא מוכרת חלק משמעותי מאוצר הבגדים שלה על מנת לתמוך בקרן דיוויד לינץ’ לקידום המדיטציה הטרנסנדנטלית בחינוך.

Gwyneth Paltrow